താൾ:Charaka samhitha (Indriya sthanam) 1917.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

വിഷയാനുക്രമണിക വിഷയം ഭാഗം വിഷയം ഭാഗം അദ്ധ്യായവിവരണം 62 അദ്ധ്യായവിവരണം 83

അദ്ധ്യായം 9 അദ്ധ്യായം 12

യസ്യശ്യാവനിമിത്തീയം 63-69 ഗോമയചൂണ്ണീയം 83-108 മരണോന്മുഖന്മാരായവരുടെ ചി ഒരു മാസത്തിലകത്തു മരിചിപോ ല പ്ര:ത്യകലക്ഷണങ്ങൾ 63 കന്നവന്റെലക്ഷണം 83 അദ്ധ്യായവിവരണം 63 മരണലക്ഷണങ്ങളും മരണകാലവും 84 ഭുതാധികാരം അദ്ധ്യായം 10 അശുഭദൂതാഗമനസമയലക്ഷണം 86 സദ്യോമരണിയം 69-73 അശുഭദുതലക്ഷണം 87 ഉടനെ മരിചുപോകുന്നവരുടെ ദുതൻവന്നുപറയുന്നസമയത്തെ ലക്ഷണം 69 അശുഭോൽപാതലക്ഷണം 88 അദ്ധ്യായവിവരണം 73 വൈദ്യന്റെ ദൂശ്ശകൂനങ്ങൽ 90 ദുശ്ശകനംകണ്ടാൽ വൈദ്യൻ മട ങ്ങിപ്പോരണമെന്ന് 91 അദ്ധ്യായം 11 ആതുരഗഹപ്രവേശസമയത്തെ ലക്ഷണം ,, അണുജ്യാതിഷീയം 74-83 ത്തതുരന്റെ ഗ്യഹാവസ്ഖ 92 ബുദ്ധിക്കളള ഭാവഭേദം നിമിത്തം മരണലക്ഷണസാഗ്രഹം 93 അറിയാവുന്ന മരണലക്ഷണം 74 മരണലക്ഷണംകണ്ടാൽ ആ വി മരണലക്ഷണനിമിത്തങ്ങളും അ വരം വൈദ്യൻ പരസ്യമാക്ക അതു കൊണ്ട് അനുമാനിക്കം രുതെന്ന് 100 വുന്ന മരണകാലവും 74 അരിഷ്ടപൂത്തിവന്നനെ വൈ മരണലക്ഷണം പൂത്തിയായ രോ ദ്യൻ എന്തുചെയ്ചണമെന്ന് 101 ഗിയുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നു വൈ അഭിഷ്ടലക്ഷണമിലെങ്കിൽ ആ ദ്യൻ ജലപാനംകൂടെ ചെയ്ചരു വിവരം വൈദ്യൻ പറയണം " തെന് 81 സാദ്ധ്യരോഗലക്ഷണം " ആസന്നമ്യത്യുക്കൽക്കു ചികിത്സ സാദ്ധ്യരോഗമുളളവന്റെ ദൂതാദി ഫലിക്കുകയില്ല " ലക്ഷണം 102 വൈദ്യൻ ആദ്യമായി രോഗിയു സ്വപ്നാദി ഫലം 106 ടെ ആയുസ്സിനെ പരിക്ഷി ആരോഗ്യ ഫലം 107 ക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യായവിവരണം "

അരിഷ്ടശബ്ദനിവ്വചനം 83 സ്ഥാനവിവരണം 103


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Charaka_samhitha_(Indriya_sthanam)_1917.pdf/11&oldid=157592" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്