താൾ:Budhagadha.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

-- 8 --

മുതൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തുവന്നതാണ് :_ ' എ ന്നു പറഞ്ഞു. ബുദ്ധൻ_ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണാ! ബുദ്ധതത്വങ്ങളി

 ലൊന്നും  ഇങ്ങനെയല്ല  ദിഗ്വന്ദനം  ചെയ്യുവാൻ
 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

സിഗാലൻ_ പ്രഭോ! എനിക്കു ബുദ്ധതത്വങ്ങൾ ഒ

 ന്നും അറിയില്ല. അതിൽ  എങ്ങനെയാണ് പറ
 ഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു ദയവുണ്ടായി എനിക്കു  പറ
 ഞ്ഞുതന്നാൽ ഞാൻ അതുപോലെ  ചെയ്തുകൊ
 ള്ളാം. അതു എനിക്കു ഗുണകരമാണല്ലൊ.

ബുദ്ധൻ_ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം. ശ്രദ്ധയോടെ

 കേൾക്കു.

സിഗാലൻ_ പ്രഭോ! ഞാനിതാ തയ്യാറായിരുക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ_ മനുഷ്യൻ മാനസികങ്ങളായ നാലുവിധ

 വികാരങ്ങളെ ഏതുവിധമെങ്കിലും  പണിപ്പെട്ടു ന
 ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ,  മനു
 ഷ്യർ പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ പ്രേരണ ചെ
 യ്യുന്നതായ നാലു ദുർഗ്ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും , ധനനാ
 ശത്തിനു മുഖ്യകാരണങ്ങളായ ആറു സംഗതിക
 ളിൽനിന്നും വിമിക്തരായി  ഭവിക്കും. ഇവകളിൽ
 നിന്നു മോചിക്കപ്പെട്ടവർ  മാത്രമേ, നീ വന്ദിക്കു

ന്നതായ ആറു ദിക്കുകളിൽനിന്നുണ്ടവുന്ന ദോഷ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Budhagadha.pdf/11&oldid=157269" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്