താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ദ്രോണനു് ഭാർഗ്ഗവനിൽനിന്നുള്ള അസ്ത്രലാഭം
251
ഭീഷ്മദ്രോണസമാഗമം
251
ദ്രോണശിഷ്യപരീക്ഷണം
251
ദ്രോണഗ്രാഹമോക്ഷണം
251
അഭ്യാസക്കാഴ്ച്ച
251
ആയുധവിദ്യാപ്രദർശനം
251
കർണ്ണാഭിഷേകം
251
ര്യോധനോക്തി
251
ദ്രുപദരാജപരാജയം
251
ധൃതരാഷ്ട്രചിന്ത
251
കണികവാക്യം
251
ദുര്യോധനേൎഷ്യ
496
ദുര്യോധനപരാമർശം
496
വാരണാവതയാത്ര
496
പുരോചനോപദേശം
496
വാരണാവതഗമനം
496
യുധിഷ്ഠിരഭീമസംവാദം
496
ജതുഗൃഹവാസം
496
ജതുഗൃഹദാഹം
496
ഗംഗോത്തരണം
496
വനപ്രവേശം
496
ഭീമജലാഹരണം
496
ഭീമഹിഡിംബീസംവാദം
496
ഭീമഹിഡിംബയുദ്ധം
496
ഹിഡിംബവധം
496
ഘടോൽക്കചോത്പത്തി
496
വ്യാസദർശനവും ഏകചക്രാപ്രവേശവും
496
ബ്രാഹ്മണവിലാപം
496
ബ്രാഹ്മണീവാക്യം
496
ബ്രാഹ്മണകന്യാപുത്രവാക്യം
496
കുന്തീപ്രശ്നം
496
ഭീമബകവധാംഗീകാരം
496
കുന്തീയുധിഷ്ഠിരസംവാദം
496
ബകഭീമസേനയുദ്ധം
496
ബകവധം
496
വിപ്രവാർത്താലാപം
496
ദ്രോണബന്ധനം
496
ദ്രൗപതീജനനം
496
പാഞ്ചാലദേശയാത്ര
496
ദ്രൗപതീജന്മാന്തരകഥനം
496
ഗന്ധർവ്വപരാഭവം
496
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/7&oldid=157032" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്