താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/678

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


അറിയാച്ചാരർ മുമ്മൂന്നാൽ കാണ്മീലേ തീർത്ഥമൊക്കെ നീ? 39

ശത്രുവീരൻ ധരിക്കാതെയെപ്പോഴും പ്രതിപ്പത്തിയാൽ
കരുതിത്താനരികളെക്കാണ്മീലേ രിപുസൂദന! 40

വിനയം കലുന്നോരു കുലപുത്രൻ ബഹുശ്രുതൻ
അനസൂയുവസങ്കീർണ്ണൻ മാന്യനില്ലേ പുരോഗിഹിതൻ? 41

നിന്നഗ്നി കാത്തിടുന്നില്ലേ വിധിജ്ഞൻ മതിമാനവൻ?
കാലേ വേദിപ്പിപ്പതില്ലേ ഹുതവും ഹോഷ്യമാണവും? 42

അംഗങ്ങളെല്ലാമറിവോൻ ജ്യോതിഷം ചൊല്ലിടുന്നവൻ
ഉൽപാതഭേദകുശലനില്ലേ ദൈവജ്ഞാനം തവ? 43

മഹത്തുക്കളിൽ മുഖ്യന്മാർ മദ്ധ്യമങ്ങളിൽ മദ്ധ്യർ
താഴ്ന്നകർമ്മങ്ങളിൽ താഴ്ന്നോരല്ലേ നിൻ ഭൃത്യർ നില്പവർ? 44

പിതൃപൈതാമഹന്മാരായ് ഛലമറ്റു വിശുദ്ധരായ്
മുഖ്യമന്ത്രികളേ വെയ്പീലല്ലീ മുഖ്യക്രിയയ്ക്കു നീ? 45

ഉദ്വേഗം പ്രജകൾക്കേകുന്നില്ലല്ലോ തീക്ഷ്‌ണശിക്ഷയാൽ?
നിന്റെ രാഷ്ട്രം കാത്തിടുന്ന മന്ത്രിമാർ നിന്നെ മന്നവ! 46

തള്ളാറില്ലല്ലി പതിതൻതന്നെ യാജകർ പോലവേ?
ഉഗ്രൻ പണം കൈക്കലാക്കും കാമിയെ സ്രീകൾപോലവേ? 47

ധൃഷ്ടൻ ശൂരൻ ബുദ്ധിശാലി ധീരൻ ശുചി കുലോന്നതൻ
കൂറുള്ളോനും ദക്ഷനുമല്ലല്ലീ നിൻ പടനായകൻ? 48

നിൻ പടത്തലവന്മാരാം വൻപർ യുദ്ധവിശാരദർ
ദൃഷ്ടാപദാനർ വീരന്മാരേറ്റം മാനിതരല്ലയോ? 49

സാപ്പാടുമാശ്ശമ്പളവും പടജ്ജനമതിന്നു നീ
കാലേ യാഥോചിതം നല്കുന്നീലേ താമസമെന്നിയേ? 50

ഇവർ ചോറും ശമ്പളവും നല്കാൻ താമസമാക്കിയാൽ
ദരിദ്രൻ സ്വാമിയെന്നോർക്കുമതേറ്റവുമനർത്ഥമാം. 51

കുലുപുത്രത്തലവർ നിൻ പേരിൽ കൂറേല്പതില്ലയോ?

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/678&oldid=157008" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്