താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/575

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

650.

വിദുരാഗമനരാജ്യലാഭപർവ്വം

    വിദുരൻ പറഞ്ഞു
         രാജാവേ മന്ത്രിവരരും മക്കളും ചേർന്നു കേൾക്കണം
           ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഭവാനോടു സസുതാമാത്യബാന്ധവൻ. 16
           വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നു കശലം നന്ദിപൂണ്ടു മഹീപതേ
           ഏറ്റമീച്ചാർച്ചകൊണ്ടിട്ടു നന്ദിക്കുന്നുണ്ടു മന്നവ 17
           മുറ്റും കൗരവരോടൊത്തു ഭീഷ്മരും പുനരങ്ങനെ
           മഹാപ്രാജ്ഞൻ ഭവാനോടു ചോദിച്ചു കുശലം പരം. 18
           ഭാരദ്വാജൻ മഹാപ്രാജ്ഞൻ ദ്രോണൻ നിൻ തോഴരമ്മാവൽ
           തഴുകിക്കൊണ്ടു നിന്നോടു ചോദിച്ചു കുശലൻ പരം. 19
           പാഞ്ജാല്യം നിൻ ചാർച്ചയേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രനരാധിപൻ
           കൃതാർത്ഥനായൊന്നോർക്കുന്നൂ മറ്റുള്ള കരുനീരരും. 20
           രാജ്യലാഭവുത്രക്കു സന്തോഷകരമല്ലൊടാ
           യജ്ഞാസേന, ഭവാനോടു ചാർച്ചയായതുപോലിഹാ. 21
           ഇതറിഞ്ഞു ഭവാൻ പാണ്ഡുസുതന്മാരെയയ്ക്കണം
           പാണ്ഡുനന്ദനരെക്കാണ്മാൻ കൗരവർക്കേറ്റ മാഗ്രഹം. 22
           ഏറെനാളായ് വേർപിരിഞ്ഞുനിന്നോരാണീ നരർഷഭർ
           പൂരം കാണ്മാൻ കൊതിക്കുന്നുവ്വണ്ണം കുന്തിതാനുമേ. 23
           കൃഷ്ണയാ ദ്രൗപതിയെയും കരുനാമികളേവരും
           കാണ്മാൻ കൊതിച്ചുനിൽക്കുന്നൂ പൗരരും നാച്ചുകാരുമേ. 24
           എന്നാലങ്ങീപ്പാണ്ഡവർക്കു സമ്മതം നൽകിടേണമേ
           ഭാര്യയോടൊത്തു യാത്രക്കിന്നതിനാണെന്റെയാഗ്രഹം. 25
           പാണ്ഡവന്മാരെയങ്ങയങ്ങുന്നുവിട്ടയക്കുന്നതാകിലോ
           ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പാർശ്വത്തേക്കുടനെ ഞാനയ്ക്കുവൻ. 26
           “കുന്തിയോടും കൃഷ്ണനോടും കൗന്തേയന്മാർ വരും ദൃഢം."

211. പുരീനിർമ്മാണം

ദ്രുപദന്റെ അനുമതിയോടും കൃഷ്ണന്റെ ആലോചനയോടുകൂടി പാണ്ഡവന്മാർ ഹസ്തിനപുരത്തിലെത്തുന്നു. പയരജാനപരന്മാരുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം. കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞ് രാജ്യം രണ്ടായിപ്പകത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പാണ്ഡവരെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു. അവര് അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു നഗരം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു. പാണ്ഡവരെ അവിടെ വാഴിച്ചതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നു.


 ദ്രപതൻ പറഞ്ഞു
 സത്യമാണിന്നു വിദുര, ബുദ്ധിമാൻ നീ പറഞ്ഞതും
ഈച്ചാർച്ചകൊണ്ടു സന്തോഷം വായ്ച്ചുമനില്പ്പുണ്ടെനിക്കാമോ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/575&oldid=156894" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്