താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/467

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അമർഷം പൂണ്ടും കൗന്തേയഭീമനെബ് ഭീമരാക്ഷസൻ
രണ്ടു കൈകൊണ്ടുമേ തച്ചുക്കൊണ്ടാനൂക്കിൽ പുറത്തഹോ! 14
രണ്ടുകൈകൊണ്ടുമിത്തല്ലുകൊണ്ടു താനൂക്കില്ലെങ്കിലും
ശക്തൻ ഭീമൻ നോക്കിയില്ലുരക്കാനെ വീണ്ടുമുണ്ടുതേ. 15
പരം ചൊടിച്ചൊരു മരം പറിച്ചിട്ടഥ രാക്ഷസൻ
മരൽസൂനുവിനെത്തല്ലെനരമൂക്കോടടുത്തുതേ. 16
ഭീമനാചോറങ്ങു മെല്ലെക്കാമം പോലുണ്ടും വാര്യവാൻ
ജലസ്പർശ്ശം കഴിച്ചിട്ടു നിലയായ്പോരടിക്കുവാൻ . 17
രക്ഷസ്സു കോപാൽ വിട്ടൊരാവൃക്ഷം വീരൻ വൃകോദരൻ
പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടടും കൈയാൽ തഞ്ചം നോക്കി പ്പിടിച്ചുതേ.
പല വൃക്ഷങ്ങളും പിന്നെ ബലവാനായ രാക്ഷസൻ
ഭീമനേനേർക്കറിഞ്ഞാനാബ് ഭീമനങ്ങോട്ടുമങ്ങനെ. 19
വൃക്ഷങ്ങൾ മുടിയുമാറാ വൃക്ഷയുദ്ധം ഭയങ്കരം
നരരാക്ഷസ്സരാജന്മാർ നരനാഥ നടത്തിനാർ. 20
തൻ പേർ വിളിച്ചു ചൊല്ലീട്ടാ വൻ പേറുംബകരാക്ഷസൻ
ഭീമം പാഞ്ഞേറ്റൂബലിയാം ഭീമനെപിടിക്കൂടിടാൻ. 21
കെട്ടിപ്പിടിച്ചുടൻ ഭീമൻ ദുഷ്ടരക്ഷസ്സിനേയുമേ
കുട‌ഞ്ഞുകൊൾകിലും പാരമിടഞ്ഞൂക്കിൽ വലിച്ചുതേ. 22
ഭാമൻ വലിക്കുമ്പോഴവൻ ഭീമനെയും വലിച്ചുടൻ
പരം പ്രയത്നപ്പെട്ടിട്ടു പൊരിതീ പുരുഷാശനൻ. 23
അലമായവർത്തന്നൂക്കിൽ കുലുങ്ങീ ധരണീതലം
തടിച്ചുവൃക്ഷങ്ങളെയും പൊടിച്ചാരവർൽക്കുടം 24
രക്ഷസ്സിന്നൂകിടിഞ്ഞെന്നു തൽക്ഷണം കണ്ടു മാരുതി
തട്ടിവീഴിച്ചു ഞെക്കീട്ടുമുട്ടിനാലാഞ്ഞു കുത്തിനാൻ 25
പിന്നെകാൽമുട്ടവൻ പൃഷ്ഠംതന്നിൽ കുത്തിയമർത്തുടൻ
വലംകൈയ്യാൽ കഴുത്തിന്മേൽ ബലത്തിൽ പിടികൂടുനാൻ
ഇടംകൈയ്യാൽ കടികെട്ടിലുടുചേല പിടിച്ചുടൻ
ഒടിച്ചു ഭീമനാരക്ഷിസിടിപോലലറി തദാ! 27
ഊക്കിൽ ഭീമനോടിക്കുമ്പോൾളുഗ്രരക്ഷസ്സുതന്നുടെ
വക്രത്തിൽനിന്നുടൻ ചോരക്കക്കിത്താഴത്തുചാടിതേൻ. 28

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/467&oldid=156814" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്