താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/466

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

163. ബകഭീമസേനയുദ്ധം‌

ബകന് ഉണ്ണാനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഭീമൻ ബകനിരിക്കുന്ന ദിക്കിൽ ചെല്ലുന്നു. ബകൻ കാണ്കെ അതെല്ലാം ഭീമൻ തന്നെ സാപ്പിടുന്നു. ക്രുദ്ധനായ ബകനും ഭീമനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭീമന്റെ പ്രഹരമേറ്റു ബകൻ ചോര കക്കിതാഴെ വീഴുന്നു.


യുധിഷ്ടിരൻ പറഞ്ഞു

വേണ്ടതാണിപ്പടിക്കുമ്മേ വേണ്ടുമേ ബുദ്ധിപൂർവ്വകം
ആർത്തബ്രാഹ്മണനിൽ കാരുണ്യത്താലിങ്ങനെ ചെയ്തതും. 1
പുരുഷാസനനെക്കൊന്നു വരും ഭീമനുടൻ ദൃഡം
സ്വൈരം ബ്രാഹ്മണനിൽ പാരം കാരുണ്യം നീ നിനയ്ക്കയാൽ
പരമെന്നാൽ നാട്ടുകാരിതറിയാത്ത വിധത്തിലായ്
പറഞ്ഞീ ബ്രാഹ്മണനെ നീ പരിചിൽ പാട്ടിൽ വെയ്ക്കണം. 3

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

പിന്നെരാത്രിക്കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങെന്നും വാങ്ങിച്ചു പാണ്ഡവൻ
ഭീമസേനൻ പോയ് മാംസം തിന്നു രാക്ഷസ്സനുള്ളിടം . 4
ആ രാക്ഷസനിരിക്കുന്നൊരരണ്യം പുക്കു ശക്തിമാൻ
പേർ വിളിച്ചാൻ ചോറുരുളയുരുട്ടിക്കൊണ്ടു പാണ്ഡവൻ. 5
ഉടനാ രാക്ഷസൻ ഭീമനോടെ ചൊല്ലാൽ ചൊടിച്ചഹോ!
കടുത്തുകൊണ്ടു പാഞ്ഞെത്തി യടു ഞാൻ ഭീമനുള്ളിടം. 6
മഹാകായൻ മഹാവേഗൻ മഹീചക്രം കുലുക്കുവോൻ
ചെങ്കനൽക്കണ്ണിമായ് ഗ്ഘോരൻ ചെമ്പൻമീശയുമുള്ളവൻ, 7
കാതോളം വാ തുറന്നുള്ളോൻ കാതു കൂർത്തോൻ ഭയങ്കരൻ
പുരികങ്ങൾ വളച്ചിട്ടു പരം ചുണ്ടു കടിച്ചവൻ , 8
ചോറുണ്ണും ഭീമനെക്കണ്ടും ഘോരനായുള്ള രാക്ഷസൻ
കണ്ണുരുട്ടിച്ചൊടിച്ചിട്ടു ചണ്ഡമിങ്ങനെചൊല്ലിനാൻ . 9

ബകൻ പറഞ്ഞു

എനിക്കു വച്ചു ചോറാരിങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു നിൽക്കവേ
ഉണ്ടൊടുക്കുന്നു ദുർബ്ബുദ്ധിയന്തകൻ വീടു പൂകുവാൻ? 10

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

അതു കേട്ട ഭീമസേനൻ ചിരിച്ചുംകൊണ്ടു ഭാരത!
അരക്കനെക്കൂലിടാതെ കീഴ്പപോട്ടു നോക്കിയുണ്ടുതോ. 11
ഭയങ്കരാരവം ചെയ്തു കൈകളോങ്ങീട്ടു രാക്ഷസൻ
ഭീമന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെത്തീ തച്ചുക്കൊൽവ്വാൻ നരാശനൻ. 12
അടുക്കുമവനേപുച്ഛത്തോടും നോക്കി വൃകോദരൻ
ചോറുണ്ടു കൊണ്ടുതാൻ വാണാൻ വൈരിജിത്തായ പാണ്ഡവൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/466&oldid=156813" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്