താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/464

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ഗുരുസമ്മതികൂടാതെൻ മകനാമന്ത്രമോതിയാൽ
അവനാ മന്ത്രമത്രയ്ക്കു ഫലിക്കുല്ലെന്നു കേൾപ്പൂ ഞാൻ. 18

വൈസമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

കുന്തിയേവം പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്നിയോടൊത്തു ഭൂസൂരൻ
സമ്മോദമാർന്നു മനിച്ചാനമൃതോർക്കുന്ന വാക്കിനെ. 19
പിന്നെകുമ്തിയുമാ ബ് ഭൂസുരേന്ദ്രനും ഭീമനോടുടൻ
ഇതു ചെയ്കെന്നു ചൊന്നാരങ്ങതുമേറ്റിടീനാനവൻ.
<poem> 20


                            ===162. കുന്ചിയുധിഷ്ടിരസംവാദം===

ഭീമൻ ബകന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകനുള്ള ആലോചനകേട്ടു ധർമ്മപുത്രൻ എതിർക്കുന്നു. ഭീമനു യാതൊരാപത്തും പറ്റുകയില്ലെന്നും, നേരെമറിച്ച് ഭീമൻ ബകനെ കൊല്ലുകയാണുണ്ടാവുകയെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു കുന്തി ധർമ്മപുത്രനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
<poem>
 
വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

ചെയ്തിടാമെന്നുടൻ ഭീമനോതി നിൽക്കുന്ന നേരമെ
ചെന്നെത്തിനാർ ഭിക്ഷയുമായന്നു മറ്റുള്ള പാണ്ഡവർ. 1
ആകാരംകൊണ്ടുള്ളറുഞ്ഞാപാണ്ഡുപുത്രൻ യുധിഷ്ടിരൻ‌‌
ഒറ്റയ്ക്കു ചെന്നമ്മയോടു മറ്റും ചോദിച്ചതിങ്ങനെ 2

യുധുഷ്ടിരൻ പറഞ്ഞു

എന്തു ചെയ്വാൻ പോയിടുന്നു ഭീമൻ ഭീമപരാക്രമൻ
ഇവിടെ സമ്മതത്തോടോ തനിച്ചോ ചെയ്തിടുന്നതും? 3
 
കുന്തി പറഞ്ഞു

എന്റെ വാക്കാൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതു പരന്തപൻ
ബ്രാഹ്മണാർത്ഥം മഹാകൃത്യമിപ്പുരരക്ഷണാർത്ഥവും. 4

യുധിഷ്ടിരൻ പറഞ്ഞു

ഇതെന്തു സഹായം ചെയ്തിതതിദുഷ്കരമാംവിധം
പുത്രത്യാഗത്തിനെചെറ്റും പ്രശംസിക്കില്ല സജ്ജനം. 5
പരപുത്രന്റെ രക്ഷയ്ക്കു തൻ പുത്രത്യാഗമെന്നതോ
ലോകവേദവിരുദ്ധം ഹാ! പുത്രത്യാഗം കഴിച്ചു നീ. 6
.ഇവന്റെ കയ്യു താങ്ങീട്ടാണുറങ്ങുന്നതമിജ്ജനം
ക്ഷുദ്രന്മാരാക്രമിച്ചൊരു രാജ്യം നേടാൻ നിനപ്പതും. 7
വീര്യമേറുമിവൻ തൻകൈവീര്യമോർത്താസ്സുയോധനൻ
രാവുറങ്ങാറില്ല ദുഃഖഭാവാൽശകുനിയൊത്തവൻ. 8
ഈ വീരൻ തന്റെ വീര്യത്താലരക്കില്ലം കടന്നുനാം
മറ്റുള്ളാപത്തുമ്മവ്വണ്ണം ദുഷ്ടൻ ചത്തു പുരോചനൻ. 9
ഇവന്റെ വീര്യം കൊണ്ടല്ലോ വസുവാണ്ടുള്ള ഭൂമിയെ
ധൃതരാഷ്ട്രരെക്കൊന്നു നേടാനോർക്കുന്നതിജ്ജനം. 10

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/464&oldid=156811" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്