താൾ:Bhasha champukkal 1942.pdf/71

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഭാഷാചമ്പുക്കൾ

  <poem> " ഇക്ഷോണീമണ്ഡലേ സംസ്കൃതകവിത പല- 
          ർക്കുണ്ടു; കണ്ടെച്ചിലെല്ലാം
      നക്കും നായ്ക്കും  തൊടുക്കിൻറിതു! ശിവശിവ ഭാ-

ഷാകവിത്വാഭിമാനം"


എന്ന മറെറാരു പദ്യത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.
പുനവും ശങ്കരകവിയും . ശ്രീകൃഷ്ണവിജയകർത്താവായ ശങ്കരകവിയെപ്പററി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. പുനത്തിന്റെ കാലത്തു് ഗുരുവായൂരിനു സമീപമുള്ള അരിയന്നൂർക്കാവു് ഹരികന്യാപുരം} എന്ന സ്ഥലത്തെ ആത്മസാന്നിധ്യത്താൽ ധന്യമാക്കിയിരുന്ന അജ്ഞാതനാമാവായ ​​​ഒരു കവിപുങ് ഗവന്റെ കൃതിയാണ് ചന്ദ്രോത്സവമെന്നമണിപ്രവാളകാവ്യം. ആ കാവ്യത്തിൽ പുനത്തേയും ശങ്കരകവിയേയും പററി യഥാക്രമം താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ കാണുന്നു.

 <poem>"മദന സമരസമ്മർദ്ദാന്തരോൽഭൂകാന്താ-

മണിതമധുരമാധുര്യൈകവംശപ്രസൂതൈഃ മതുമത മണമോലും പദ്യബന്ധൈരനേകൈ-

ർമ്മദയതി പുനമിന്നും ഭൂരിഭൂചക്രവാളം.

ഉചിതരസവിചാരേ ചാരുവാഗ്ദേവതാശ്രീ- കരകിസലയസമ്മൃഷ്ടശ്രമസ്വേദജാലം അഹമഹമികയാ വന്നർത്ഥശബ്ദപ്രവാഹം ഭവതു വദനബിംബം പ്രീതയേ ശാങ്കരം മേ."

60


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhasha_champukkal_1942.pdf/71&oldid=156371" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്