താൾ:Bhasha Ramayana Champu 1926.pdf/186

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

താടകാവധം.

യച്ചകാര വിവരം ശിലാഘനേ താടകോരസിസ രാമസായകഃ അപ്രവിഷ്ടവിഷയസ്യ രക്ഷസാം ദ്വാരതാമഗമദന്തകസി തൽ.

മുനിഃ കൃശാശ്വോപാത്താനി താടകാമാഥിനേ ദദൌ അസ്രാണി ജൃംഭകാദീനി ജംഭശാസനശാസനാൽ. സാകം ലേഭേ ജൃംഭകാസ്രൈഃ സമന്ത്രൈർ- വിശ്വാമിത്രസ്തുഷ്യതോ യത് കൃശാശ്വാൽ രാമായാസൌ തദ്ധനുസ്ത്വേതദാദ്യം പ്രീതഃ പ്രാദാൽ താടകാതാഡകായ.


അസംഖ്യഗതിവിഭ്രമാനതുലശസ്രശാസ്രോദ്യമാ- നതന്ദ്രമുപശൃണ്വതോർമുനിമഹേശ്വമാദേനയോഃ രഥോപരി നിഷണ്ണയോരിവ സുഖേന സോദ്ധ്വാ ഗതഃ പദാന്തകൃതചംക്രമക്രമപരിശ്രമോവിസ്മൃതഃ.


അനേകധരണീധരാമനഘവാഹിനീപാവനീ- മനോകഹശിഖാശതക്വണിതചക്രവാകോതികരാം വനാന്തഭുവമീദൃശീം കലയതോർദൃശാ കൌതുകാ- ദനാധിരനയോർഗുരുർമുനിരവാപ സിദ്ധആശ്രമം.


തസ്മിൻ മുഖ്യാശ്രമേ ചെന്നവിടെ നിവസതാം നിർമ്മലബ്രഹ്മവിദ്യാ- നിഷ്ണാതാനാം മുനീനാം കഴലിണയിൽ നമൻ

ഭക്തിഭ്രമ്നാ മനീഷീ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhasha_Ramayana_Champu_1926.pdf/186&oldid=155969" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്