താൾ:Ashtanga Samgraham 1925.pdf/5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

11 ണ എത്ര ത്താളം സൂക്ഷ്മമായി ചെന്നിരുന്നു എന്ന് ഈ സമാനംകൊ ണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അംഗപരീക്ഷയുടെ വിഷയത്തിൽ ശവ പരിശോധന നടത്തുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ആചാലൻ, ആയുപ്പേ ദത്തെ തര: ചുക്കാമെന്നും ശാരീരഭാഗത്തിൽ വികലാമെന്നും പായു ന്ന പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ പ്രശംസക്കുപോലും പാത്രമാകുന്നു ന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏററവും ഗഹനവും വിഷയപൂക്തവുമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ വം മ്യാനിക്കുന്നതിൽ വ്യാഖ്യാതാവ് “ഇന്ദുവ്യാഖ്യാതാവിനെ ഞാന്നയാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് . വ്യാഖ്യാനത്തെ സ്ഥാല് പുലികനായന പരിശോധിച്ചതിൽ ഇതു പാടുള്ളടത്തോളം ല ളിതമായിരിക്കുന്നതുകൂടാതെ ഇവ്യാഖ്യാതാവിൻറെ അഭിപ്രായ ങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഏറക്കുറൊ ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ണ്ടെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു, ആയുവേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ഔഷധങ്ങളുടെ ഭാഷാപയ്യായ പറ യുന്ന സംഗതിയാണ് പ്രായേണ വൃദ്ധവൈദ്യന്മാരെപ്പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരംശം. ആ വിഷയത്തിൽ നൈഘണ്ഡക യാ ഒരു ആശ്രയിക്കയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന നിലയിലാണിരിക്കു ന്നത് . '. ഈ വ്യാഖ്യാതാവ് പല നിഘണ്ടുക്കളേയും ആശ്രയിച്ചി രിക്കയാൽ ചില പയ്യായങ്ങളുടെ കായത്തിൽ അല്പാല്പമായ അ കിറപ്പായഭേദത്തിന്ന് ഇടവന്നേക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ശാരീരസ്ഥാനത്തെപ്പോലെ തന്നെ, ബാക്കിയുള്ള നിമ ഗം മുതലായ സ്ഥാനങ്ങളേയും ക്രമേണ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ മിസ്റ്റർ മൂസ്സതും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭാരതവിലാസാ അ അച്ചുകൂടക്കാരും ശ്ര മിച്ചു കാണ്മാനാഗ്രഹിക്കയും, ആ ശ്രമം വിജയകരമായി വരുവാൻ പാതിക്കയും ചെയ്യുന്നു. തൃശ്ശി 2 പേരു്, എന്ന് തൃശ്ശിവപേരൂർ തയ്ക്കാട്ട് 4,000 0.030 202 വാസുദേവൻ മൂസ്സ്

}


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Samgraham_1925.pdf/5&oldid=205938" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്