താൾ:Aarya Vaidya charithram 1920.pdf/168

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
യം ൮] ഹിന്തുഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ൧൫൩


അരോചകം 5 ,,
ഛർദ്ദിരോഗം 7 ,,
സ്വരഭേദരോഗം 6 ,,
തൃഷ്ണാരോഗം 6 ,,
മൂർഛാരോഗം 4 ,,
ഭ്രമരോഗം 1 ,,
നിദ്രാ, തന്ദ്രാ, സന്യാസ, ഗ്ലാവിരോഗങ്ങൾ ഓരോവിധം
മദരോഗം 7 ,,
മദാത്യയം 4 ,,
പരമദം 1 ,,
പാനാജീർണ്ണം, പാനവിഭ്രമ, പാനാത്യയരോഗങ്ങൾ ഓരോവിധം
ദാഹരോഗം 7 ,,
ഉന്മാദം 6 ,,
ഭൂതോന്മാദരോഗം 20 ,,
അപസ്മാരം 4 ,,
ആമവാതം 4 ,,
ശൂലം 8 ,,
പരിണാമശൂലം 8 ,,
ഉദാവർത്തം 13 ,,
ആനാഹരോഗം 2 ,,
ഉരോഗ്രഹരോഗം 1 ,,
ഹൃദ്രോഗം 5 ,,
ഉദരരോഗം 8 ,,
ഗുന്മൻ 8 ,,
മൂത്രാഘാതം 13 ,,
മൂത്രകൃച് ഛ്രം 8 ,,
അശ്മരി 4 ,,
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aarya_Vaidya_charithram_1920.pdf/168&oldid=155559" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്