താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/83

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

__75__

                "കളിച്ചും ജപിച്ചുംമഹാഭക്തബാലൻ
                വെളിപ്പെട്ടശാസ്രൂങ്ങളെല്ലാംപഠിച്ചും,
                കളിക്കോപ്പെടുക്കാതെകൌമാരമുൾപൂ-
                ന്തളി൪ക്കാലമാക്കികഴിച്ചോൻജയിപ്പൂ!                 16
                "പരംബ്രഹ്മമാകുന്നസാക്ഷാൽസ്വരൂപം
                 വരംചിന്ത്യമുൾക്കൊണ്ടുലോകപ്രഭാവ
                കരംനീട്ടിമാടുന്നമായാവിലാസോ-
                 ല്ക്കരംപൂണ്ടിരിക്കാതെവാണോൻജയിപ്പൂ!               17
                 അമ൪ത്ത്യസ്വഭാവങ്ങളാൽശാന്തിഭാരം
                 സമ൪പ്പിച്ചുമത്യന്തനി൪മ്മത്സരന്മാ൪
                 നമിക്കുന്നജിഹ്വാഗ്രനൃത്തംകഴിച്ചാ-
                 ശ്രമംതീ൪ത്തലോകൈകവന്ദ്യൻജയിപ്പൂ!              18

09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)09:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

   16.മഹാഭക്തബാലൻ=ഏറ്റവും ഈശ്വരവി

ശ്വാസിയായിരുന്ന കുമാരൻ. വെളിപ്പെട്ട=പ്രസിദ്ധ പ്പെട്ട; അച്ചടിപ്പിക്കപ്പെട്ട. ഉൾപൂന്തളി൪ക്കാലമാ ക്കികഴിച്ചോൻ=മാനസികമായ വികാസത്തേടുകൂടി വള ർന്നവൻ.

   17. സാക്ഷാൽ സ്വരൂപം=ശരിയായ ആകാരം

വരംചിന്ത്യം=ഏററവും ചിന്തിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമാ യതു്. ലോകപ്രഭാവം=ലൌകികാകർഷണീയ സ്വഭാവ ത്തെ. മായാവിലാസോല്കരം=വർദ്ധിച്ച മിഥ്യാവിലാസം; അനിത്യങ്ങളിലെ വ൪ദ്ധിച്ച ചേഷുകൾ. 18.അമർത്ത്യസ്വഭാവങ്ങളാൽ= അമാനുഷപ്രകൃത

ങ്ങളാൽ. ശാന്തിഭാരം=പരമമായ സന്തുഷ്ടിയെ. അത്യ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/83&oldid=155413" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്