താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/62

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


                                -54-
                     പരമപദവരിഷുശ്രൈഷ്യുമുണ്ടായിവന്നാൽ
                     പരമവനുലകോർത്തിദ്ധർമ്മമോതാൻപ്രയാസം
                     പരമപുരുഷനാകും യുക്തയോഗിക്കിതെല്ലാ
                     മറിവുമരുളിവാഴാംതുർയ്യധർമ്മംവിടാതെ.'
                  
                      രാമൻപിള്ളസമസ്തപണ്ടിതശിരോ-
                          രത്നം സദാ സജ്ജനാ- 
                      രാമൻ ന്ശ്ചലദാസയോഗി സുരലോ-
                           കർഷിത്വമാർന്നോരിവർ,
               _______________________________________________
                  ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ടു. അത്യനല്പം വളരെ അധികം. തും
                ഗാധി= വർദ്ധിച്ച വ്യാസനം. സംഘട്ടനം =കൂട്ടിമുട്ടൽ ;തി
               രകൾ വഴിക്കു വഴിഉയർന്നു മായുന്നതിന്നുപുറമെ ചിലതു
               കൂട്ടിമുട്ടാറുണ്ട്.
                    26 .  പരമപദവരിഷശ്രൈഷ്യു =ആത്മജ്ഞാനാ
               നുഭവത്തിൽ ഉയർന്നസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയ വരിഷുന്റെ
               ശ്രേഷുമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ.  പരമവ
               നു= പിന്നീടു അവന്നു. ഉലകോത്ത് =ഉലകത്തെ  ചിന്തി
               ച്ചു. ഈ ജ്ഞാനോപദേശത്ത്വങ്ങളെ വിചാരം   ചെയ്തു.
               ഓതാൻ =ഉപേദേഷശിപ്പാൻ ;പറയുവാൻ.  യുക്തിയോഗി=
               കർമ്മകൃത്താമ  അവതാരമൂർത്തി. തൂർയ്യധർമ്മം =ആരുഡ
               ന്റെ നില ; നിത്യജ്ഞാനാനുഭവം.   യുഞ്ജാനയോഗികൾ 
               തുർയ്യാതീതന്മാരായി മഹാസമാധി ചെയ്യാറുണ്ടു് പതിവ്,
               എന്നാൽ യുക്തയോഗികൾ ആരുഢന്മാരായും ധർമ്മോ
               പദേഷാക്കളായും ഴർത്തിക്കും. 

27. രാമൻപിള്ളടുനാരായണഗുരുസ്വാമികളെ


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/62&oldid=155390" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്