താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/50

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

__42__


    സകലകലാംഗമനോഹരാത്മ 'നയ്യാ' -
    വകമലരിങ്കലടക്കിവെച്ചകാവ്യം
    പകലവവന്ദമശേഷസൂക്ഷ്മവിദ്യാ-
    നികരധരാത്മ ചരിത്രമേവമോതി.
                              (യുഗ്മകം)
    'ശിശുഗുരു'  പൊത്തുവിശിഷ്ഠരാജയോഗം
    പശുപതിഭാഗനിവൻ പരിഗ്രഹിച്ചു,
    പശുപപുരന്ധ്രിവിദേഹലക്ഷ്മി പോറ്റും
    ശിശുവരമൌക്തികമായുയർന്നു വണു

________________________________________________________________________________

    2.   സകലകലാംഗമനോഹരാത്മൻ=സകല കലാ ശാസ്രുസ്വരൂപൻ. അകമലരിങ്കൽ=മനസ്സിൻ. പകലവവന്ദ്യം=ആദിത്യനുകൂടി  വന്ദിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ അശേഷസൂക്ഷ്മവിദ്യാനികരധരാത്മചരിത്രം= ഒട്ടൊഴിയാതുള്ള 

സൂക്ഷമവിദ്യാസമൂഹത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുദേവന്റെ ചരിത്രം.

       3.   ശിശുഗുരു=കുഞ്ഞൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ. 'ശിശുനാമഗുരോരാജ്ഞാം'എന്നൊരുദിക്കിൽ നാരായണ 

ഗുരുസ്വാമികൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.വിശിഷുരാജയോഗം =പരിശുദ്ധമായ രാജയോഗത്തിന്റെ അഭ്യാസം. പശുപതിഭാഗൻ=വിഷ്ണു; ശിവന്റെ പകുതിഭാഗം വിഷ്ണുവാണെന്നുണ്ടു. പശുപപുരന്ധ്രി=മായാദേവി. വിദേഹ ലക്ഷ്മി=വിദേഹകൈവല്ല്യലക്ഷ്മി. ശിശുവരൌക്തി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/50&oldid=155377" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്