താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/38

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

-3o-

ദ്രാവിഡപ്രണയദാഷതൻ മനോ- ദ്രാവിലുല്ക്കടമിടിച്ചിലേററപോൽ, ആവിലാശയശിവാദ്രിനോക്കിനി- ന്നാവി നീർക്കണമുതിർത്തു മാഴ്ക്കയായ്. 7 ഹന്ത! വാണികളതുല്യവാണിമാ- രന്തമററു വിലപിച്ചു നില്ക്കവേ, ചെന്തളിർക്കതിർചൊരിഞ്ഞണഞ്ഞുസൽ- സ്വാന്തസുന്ദര കുമാരസൽക്കവി 8 06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)06:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)~

രം=മഹത്തായ ചുമതല. അചിരം=വേഗത്തിൽ. വീര്യം ആത്മനിമറക്കയാൽ=ജീവാത്മാപ്രാഭവത്തെ പരമാത്മാ വിങ്കൽ ലയിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു. ജഡമൌനമാർന്നു=ജഡില യായി. വേദാന്തസാരത്തെ സൂക്ഷിച്ചുപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തായ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ മാഹാത്മ്യമേറിയ കർമ്മത്തെ നാരായണാചാര്യന്റെ ദർശനമാലയെന്ന നവീനഗ്രന്ഥം കൊണ്ടു സുഖകരമായ രീതിയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധിപ്പി ച്ച ആ വിലമതിപ്പാൻ സാധക്കാത്ത മഹൽകർമ്മം മൂലം പ്രണയപാരവശ്യയായിരുന്ന ഗൈർവാണി സമാധിയെ ഗ്രഹിച്ചു സ്തംഭിച്ചുപോയി.

       7. ദ്രാവിഡപ്രണയഭാഷ=തമിഴു. മനോഭൂവിൽ=

മാനസത്തിൽ; സങ്കല്പലോകത്തിൽ. ഉൽക്കടം=ഭീമം. ആവിലാശയ=ആവിലമായ ആശയത്തോടുകൂടിയവൾ. ശിവാദ്രി=ശിവഗിരി. ആവിനീർ കണം=ബാഷ്പവിന്ദു.. ഉ തിർത്തു=ഇററിററു വീഴിച്ചു. ശിവഗിരിയിൽ നാരായണഗു രുസ്വാമികൾ ഇരുന്നിരുന്ന അവസരത്തിൽ തമിഴിൽ

പല കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/38&oldid=155363" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്