താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

__19__


   ജനിമരണമൊഴിഞ്ഞശിഷ്യനപ്പോൾ
 മുനിശിവലിംഗശിവാംശരാത്മയോഗി,
 ജനകസനകതുല്യരെത്തി  വിദ്യാ-
 ജനനിസമീപമശേഷരാദരിച്ചു.                 14
 പ്രണവപദമുണർന്ന  മുക്തനോതു-
 ന്നണിമണിവാക്കുകളാദരിച്ചുകേൾപ്പാൻ
 അണിമകളണിമൌലി  മോക്ഷലക്ഷ്മീ-
 മണി, മണിമോഹനപാണി, പാണികൂപ്പി.            15

________________________________________

 14. ജനിമരണം = ജനനവും മരണവും. ശിവലിം

ഗശിവാംശ=ശിവകലയായവതരിച്ച ശിവലിംഗസ്വാ മി. ആത്മയോഗി=ആത്മജ്ഞാനി.ജനകസനകതുല്യർ= ജനകനെപ്പോലെയും സനകരെപ്പോലെയുമുള്ളവർ.വി ദ്യാജനനിസമീപം=പരാശക്തിയുടെ അടുക്കൽ;"വിദ്യാ വിദ്യാപരാപരാ. അശേഷർ=എല്ലാവരും. ശ്രീനാരായ ണഗുരുസ്വാമിയുടെ പ്രധാനശിഷ്യനാണു ശിവലിംഗ സ്വാമികൾ.

 15.പ്രണവപദം ഉണർന്ന=പരംപൊരുൾ ഗ്രഹി

ച്ച.അണിമണിവാക്കുകൾ = മനോഹരമായും അർത്ഥവത്താ യും ഉള്ള പദങ്ങൾ . അണിമകളണിമൌലി=അണിമാ ദിസിദ്ധിയുള്ളവൾ. മോക്ഷലക്ഷ്മീമണി=മോക്ഷത്തെ ദാ നംചെയ്യുന്നവരിൽവെച്ചു ശ്രേഷു. മണിമോഹനപാണി= ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാണിയോടുകൂടിയവൾ. പരാ ശക്തി ശിവലിംഗസ്വാമികളുടെ വാക്കുകൾ ബഹുമാനി ച്ചുകൊണ്ടു കേട്ടു ,ശിവകലയാകയാൽ പരാശക്തി ശിവ

ലിംഗസ്വാമിയെ വന്ദിക്കുന്നു.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/27&oldid=155351" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്