താൾ:33A11414.pdf/51

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

xxxxvii

വഴിയിൽ വെച്ച ഓടിപൊയ്ക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ കുടിയാന്മാർ എല്ലാവരും മത്സരിച്ച
ഓസ്ട്രിയ രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. അന്ന മുതൽ
സ്വിർത്ത്സർല്ലാണ്ടിൽ രാജാധികാരം ഇല്ലാതെ ജനാധിപത്യം തന്നെ
ആയിരിക്കുന്നു. അത എന്തെന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ
ഓരോന്നിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളിൽ നിന്ന തന്നെ അധികാരികളെ നിശ്ചയിച്ച
ആക്കി അവരെകൊണ്ട തന്നെ ആതാത പ്രദേശങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളെ നടത്തിച്ച
വരുന്നു. എന്നാൽ സ്വിർത്ത്സർല്ലാണ്ട എന്ന ദേശം എല്ലാ രക്ഷിപ്പാനായിട്ടും
എല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർക്ക ഒരുപോലെ വേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ
നടത്തിപ്പാനായിട്ടും ഓരോരൊ പ്രദേശത്തിൽ ആളിനെ നിശ്ചയിക്കയും ആ
നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട പൊതുവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ
നടത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരുന്നു. ആ ആലോചന സഭയ്ക്ക് ഡൈയെട്ട എന്ന
പേർ പറഞ്ഞുവരുന്നു.

സ്വിർത്ത്സർല്ലാണ്ടിൽ അവലാണ്സ ഉണ്ട്. അത് എന്തെന്നാൽ
മലകളുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന ഹിമം ചിലപ്പോൾ വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട താഴത്തേക്ക്
ഉരുണ്ടു വീഴും ഉരുണ്ട വരുന്തോറും പിണ്ഡഭാഷയായിട്ട തീർന്ന ചുറ്റും
കിടക്കുന്ന ഹിമവും ഉറച്ച നീരും കൂടടെകൂടീട്ട വലുതായി വലുതായി ഭവിക്കയും
ചെയ്തിട്ട മനുഷ്യരെയും മൃഗാദികളെയും ചിലപ്പോൾ വലിയ ഗ്രാമങ്ങളെയും
മൂടി നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. സ്വിർത്ത്സർല്ലാണ്ടുകാർ ധൈര്യത്തിന്നും
പരമാർത്ഥത്തിന്നും തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിന്നുമായിട്ട
കീർത്തിപ്പെട്ടവരാകുന്നു.'

കേരളത്തിലെത്തിയ കാലംമുതൽ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടു
ദേശചരിത്രത്തിൽ സജീവതാല്പര്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി
അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പാഠപുസ്തകരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്
മലയാള രാജ്യം-ചരിത്രത്തോടുകൂടിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം. 1869-ൽ മംഗലാപുരത്ത്
അച്ചടിച്ച പകർപ്പാണ് ഇതെഴുതുന്നയാൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബാസൽ മിഷൻ
റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നതനുസരിച്ച് (Report of the Basel Evangelical
Missionary Society for 1869, Mangalore 1870:27) ഇതാണ് ആദ്യപതിപ്പ്.
അന്ന് 3000 കോപ്പി അച്ചടിച്ചതായി കാണുന്നതിനാൽ ഇതു പാഠപുസ്തകമായി
ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുകരുതണം. പാഠപദ്ധതിക്കു പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള
ശാസ്ത്രീയത നൽകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് മലയാള
രാജ്യം എന്ന എ.ഡി. ഹരിശർമ്മ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും (കെ. പി. വറീദ്.
ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് 1973; 127) ചെയ്യുന്നു. മദിരാശിയിലെ
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ആർബത്‌നോട്ടിനു ഗുണ്ടർട്ട് എഴുതിയ
കത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചു പരാമർശമുണ്ട്: ലൊകചരിത്ര
സംക്ഷെപവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഇനിയൊരു ആലോചനയും കൂടാതെ
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്, ഡിസിബി 1991:136) ഇവിടെ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസിത രൂപമായിരിക്കില്ലേ മലയാള
രാജ്യം? മംഗലാപുരത്തു നിന്നും ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പേരിൽ പല പുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അക്കാലത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം. മലയാള രാജ്യം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1869-ൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 136 പുറമുള്ള

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:33A11414.pdf/51&oldid=199274" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്