താൾ:11E607.pdf/23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

xvii

നോട്ബുക്ക് - 1, കൊങ്കണിഭാഷയിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പു. 36
നോട്ബുക്ക് -2 മലയാള ലിപിമാലകൾ,
എഴുത്തുകുത്തുകൾ തുടങ്ങിയവ
പു. 134
നോട്ബുക്ക് - 3, പേർഷ്യൻ അറബി പദാവലികൾ,
സഹദേവവാക്യം, പ്രപഞ്ചഹ്യദയം
പു. 209
നോട്ബുക്ക് - 4 നിയമകാര്യങ്ങൾ പു. 64
നോട്ബുക്ക്-5. തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി, പൊന്മേരി അഞ്ചടി,
കന്നിപ്പറമ്പ് അഞ്ചടി, ജ്ഞാനപ്പാന, വിജ്ഞാനപ്പാട്ട്
പു. 52
പഴയന്നൂർ പാട്ട്/പയ്യന്നൂർപാട്ട്, ഓല പു. 72
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം പു. 278
ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് പു. 546
ഭദ്രദീപം പു. 50
മലയാളം - ഇഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു (കരട്) ഒന്നാംഭാഗം പു. 768
രണ്ടാംഭാഗം, പു. 674; മൂന്നാംഭാഗം പു. 772
മലയാള കഥകൾ പു. 6
മലയാള വ്യാകരണം (കരട്) പു. 40
മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് ഒന്നാം പകർപ്പ് പു. 998
രണ്ടാംപകർപ്പ് പു. 560
മഹാഭാരതം പാട്ട്, ഓല പു. 360
മാപ്പിളപ്പാട്ട് പു. 34
മുദ്രാരാക്ഷസ ഭാഷാഗാനം ഒന്നാംപകർപ്പ് പു. 152.
മൂകാംബി മാഹാത്മ്യം, ഓല പു. 40
മേഘസന്ദേശ കാവ്യം,
ഓല, സ്റ്റുട്ഗാർട് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി
106 ശ്ലോകം
യുധിഷ്ഠിര വിജയകാവ്യം, ഓല,
സ്റ്റൂട്ഗാർട് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി
938 ശ്ലോകം
രാമചരിതം പു. 186
രാമായണകഥ പു. 6
ലക്ഷ്മീപാർവതി സംവാദം പു. 4
വാല്മീകി രാമായണം പു. 868
വിവേകരത്നം പു. 65
വിജ്ഞാനപ്പാട്ട്, നോട്ബുക്ക്-5 പു. 52
വേതാളചരിതം പു. 109
വേദാന്ത ദർശനം, ഓല പു. 50
വൈരാഗ്യ ചന്ദ്രോദയം പു. 33
വ്യവഹാരമാല പു. 628
ശിലാവതി പാട്ട് പു. 18
ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം പു. 86
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:11E607.pdf/23&oldid=201027" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്