താൾ:ശ്രീമൂലരാജവിജയം.djvu/6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
ശ്രീ.

പദ്മനാഭദാസ വഞ്ചിപാല
സർ രാമവൎമ്മ
കുലശേഖര കിരീടപതി
മന്നേസുൽത്താൻ
മഹാരാജ രാജെ രാമരാജാ
ബഹദൂർ ഷംഷെർ ജംഗ്
നൈറ്റ് ഗ്രാണ്ഡ് കമ്മാണ്ഡർ ആഫ്
ദി മോസ്റ്റ് എക്സാൾട്ടെഡ്
ആർഡർ ആഫ് ദി
സ്റ്റാർ ആഫ് ഇൻഡ്യാ,
ജി. സി. ഐ. ഇ.
എഫ്. എം. യൂ. എം. ആർ. എ. എസ്സ്
ആഫിസിയർഡി. ല.
ഇൻസ്ത്രക്ക്ഷൻ പബ്ലിൿ,
തിരുവിതാംകൂർ
വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമുമ്പാകെ
കല്പനപ്രകാരം ൟ പുസ്തകത്തെ
ഭക്തിവിനയ ബഹുമാന പുരസ്സരം

സമൎപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ശ്രീമൂലരാജവിജയം.djvu/6&oldid=174452" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്