താൾ:ശ്രീമൂലരാജവിജയം.djvu/4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
ii


ദുൎഗ്ഗുണപരിഹാരപാഠശാല
വ്യവഹാരനീതി
രജിസ്ത്രേഷൻ
൧൦ ശുചീകരണവുംജനനമരണക്കണക്കും
വൈദ്യം
൧൧ പൊതുവകമരാമത്തു
കാൎയ്യനിൎവാഹകന്മാർ
കെട്ടിടങ്ങൾ
ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങൾ
പലവകപണികൾ
കൃഷിമരാമത്തു
കോതയാർപണി
റെയിൽവെ
൧൨ വിദ്യാഭ്യാസം
സാമാന്യം
സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം
അധ്യാപകവൃത്തി
കൃഷിശാസ്ത്രാഭ്യാസം
കരകൌശലവിദ്യാശാല
സംസ്കൃതപാഠശാല
ലാകാളേജ്
സൎവെസ്ക്കൂൾ
എഡ്യുകെഷനൽബോർഡുകൾ
ലക്ച്യുവർകമ്മിറ്റി
പാഠപുസ്തകസംഘം
പുരാതനവസ്തുസംഗ്രഹണം
൧൩ സൎക്കാർജീവനം
൧൪ ശുഭേഛ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:ശ്രീമൂലരാജവിജയം.djvu/4&oldid=174447" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്