താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨-ാം ആഴ്ച.

ര രാ

ത താ

ന നാം

നാര.

൧. രാ താ നാ

രാം താം നാം

നാര. താര.

തരാ. തരാം.

റ റി

൨. റി രി തി നി

നരി. തറി. തരി.

താനി. നിറ. നിറം.

നിര. തിര. തിരി.

നരി.

൩. പരീക്ഷ (ആഴ്ചയിൽ ഒടുവിലത്തെ ദിവസം)

തരം തിരി. തരി താ.

തിരി നാറി. നര നാരി.

തരി തരാം. തിരി തരാ.

To the Teacher. ദീൎഘവും വള്ളിയും 'റ' എന്ന അക്ഷരത്തിൽനിന്നു ഉണ്ടാക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കേണം.