താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ഇവന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഇളയച്ഛൻ ആകുന്നു.

ആ മരത്തിന്റെ കായി പഴുത്താൽ നല്ല രുചി

ഉളളതാകുന്നു.

ഝടിതി എന്നു പറഞ്ഞാൽ വേഗം എന്നു ആകുന്നു.

ഝഷം എന്നാൽ മീൻ.

പല്ലുകൾ ഇളകിയാൽ വേഗം പറിക്കേണം.

പശുവിന്നു വല്ലത്തിൽ പുല്ലിട്ടു കൊടുക്കുക.

൩൬-ാം ആഴ്ച.

പാമ്പു.


൧. ങ്ക ങ്കു ന്ത തു മ്പ മ്പു

പങ്ക. പങ്കു. ചന്ത.

പന്തി. അങ്കി. പന്തു.

ഒമ്പതു. കമ്പി. പാമ്പു.

ന+ക ങ്ക

ന+ത ന്ത

ന+പ മ്പ


൨. ന്ദ. ത്ന ഞ്ച

നിന്ദ. നന്ദി. ചന്ദനം.

രത്നം. അഞ്ചു.

പാഞ്ചാലി.

ന‌+ദ ന്ദ

ത+‌ന ത്ന

ഞ+ച ഞ്ച