താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൩൫-ാം ആഴ്ച.

വല്ലം.


൧. ഝ ഝു ല്ല ല്ലാ ല്ലി ല്ല് ല്ലു ല്ലം

ഝടിതി. അല്ല. ഇല്ല. മുല്ല.

വല്ലാത്ത. പുല്ല്. പല്ലി. അല്ലി.

പല്ലുകൾ. വല്ലം ചെല്ലം.

ത ഝ

ല ല്ല


൨. ന്റ ന്റെ

എന്റെ. നിന്റെ. അവന്റെ.

ഇവന്റെ. മരത്തിന്റെ.

ൻ റ ന്റ


൩. പരീക്ഷ.

ഈ മരത്തിന്റെ ഇല എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി.

എന്റെ അച്ഛൻ ഇന്നു വരും എന്നു തോന്നുന്നു.

അവന്റെ പല്ലിന്നു ഒരു ഊനം തട്ടിയിരിക്കുന്നു.