താൾ:ശിശുപാഠപുസ്തകം Sisupadapusthakam 56E243 1904.pdf/24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൮-ാം ആഴ്ച.

൧. ഇ ഈ (ൟ)

ഇര. ഇട. ഇടി.

ഇതാ. ഇവൻ. ഇവർ.

ഈച്ച. ഈറ്റ. ഈറൻ.

ഉ ഇ

റ+ഇ=റി റ+ഈ=റീ

ഓടം.


൨. ഒ ഓ

ഒടി. ഒച്ച. ഒട്ട. ഒറ്റ.

ഓടു. ഓട്ടം. ഓവു. ഓടം.

ദ ഒ

ഒ ഓ

റ+ഒ=റൊ റ+ഓ=റോ


൩. പരീക്ഷ.

ഓടി വന്ന മാൻ ഇതാ.

ഓടു ഇട്ട പുര.

ഈ വീട്ടിൽ ഒച്ച നന്ന തന്നെ.

ഓടം നിറച്ചും മീൻ പിടിച്ചു.

ഇടി തട്ടി മരം പൊട്ടി.

ഇടവത്തിൽ ഇടി വെട്ടും.