താളിന്റെ സംവാദം:Karnabhooshanam.djvu/6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ താള് നീക്കം ചെയ്യണം. സമാധാനം 05:54, 31 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഈ താൾ മാത്രമായി നീക്കം ചെയ്ത് റീഅപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ശേഷം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പേജുകളുടെ ഓർഡർ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പേജുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൽ വന്ന പിഴവ്. കൃതിയെ ഇത് ബാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ 09:42, 31 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]