ചില പദ്യശകലങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചില പദ്യശകലങ്ങൾ

കാലം[തിരുത്തുക]

നാളെയാമെന്നങ്ങൊരു
  നേരവും നിനയാതെ
നാഴിക പോകുന്തോറും
  കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോം
കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ
  കാലനുമടുത്തീടും.

ചീത്തസ്വഭാവങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ദുഃശ്ശാഠ്യം ദുര ദുഷ്ട് കുശുമ്പ് അസൂയ
ദുശ്ചിന്ത തുറിച്ച് മിഴിച്ച നോട്ടം
ഇച്ചൊന്ന ദുഷിച്ച വികൃതി
പ്രഭവങ്ങളാലേ നിശ്ശേഷമാശു
മുഖശോഭ കുറഞ്ഞു പോമേ.

സൽസ്വഭാവം[തിരുത്തുക]

ഉന്മേഷം ഓർമ്മ വിനയം ശുചി സൽസ്വഭാവം
നിർമ്മായ ഭൂതദയ ഈശ്വരഭക്തി ധൈര്യം
ചുണ സത്യം ഇതൊക്കെയുള്ളോന്റെ മുഖശോഭ കൂടും

ഉദയം[തിരുത്തുക]

കാളിദാസൻ ആദ്യം എഴുതിയതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പദ്യശകലത്തിന്റെ മലയാളം.

ഉദയഗിരി ചുവന്നൂ
   ഭാനുബിംബം വിളങ്ങീ
നളിനമുകുള ജാലേ
   മന്ദഹാസം വിടർന്നൂ
പനിമതി മറവായീ
   ശംഖനാദം മുഴങ്ങീ
ഉണരുക കണികാണ്മാൻ
   അംബരേശംബരേശാ.

കടൽ[തിരുത്തുക]

ആ മന്ദാരമരങ്ങളാണു തനയന്മാരായ നാലഞ്ചു പേർ,
പൂമാതാ മക,ളെന്നുമല്ല ഭുവനത്രാതാവു നാരായണൻ
ജാമാതാവുമെടോ നിനക്കു കടലേ, നീ തന്നെ രത്നാകരം,
ശ്രീമത്വം കുറവില്ലലച്ചിലിനിയും തീർന്നില്ലതാണദ്ഭുതം!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ചില_പദ്യശകലങ്ങൾ&oldid=141502" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്