ഒരു സമസ്യാപൂരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരു സമസ്യാപൂരണം (മുക്തകം)

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു (1898)
കൊല്ലത്തുനിന്നും വിളയത്തു കൃഷ്ണനാശാന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ച വിദ്യാവിലാസിനി മാസികയിലാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെയും കുമാരനാശാന്റെയും ആദ്യകാലകവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സ്വാമികളും ആശാനും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ഒരു സമസ്യാപൂരണവും വിദ്യാവിലാസിനിയിൽ (1073 മേടം, പു: 1, ല: 8) വന്നു. ഉപദേശമോർക്കിലിതുപോലെയാം എന്നതാണ്‌ സമസ്യ. ഗുരുദേവന്റെ പൂരണം ഇതാണ്.
കാലദേശകനകങ്ങൾ വിസ്മൃതി കരസ്ഥമാക്കുമതുപോലെയ-
പ്പാലെടുത്തു പരുകും ഖഗം ബകമെതിർത്തു ശുക്തിയതുപോലെ താൻ
വേല ചെയ്തുലയിൽ വച്ചുരുക്കിയൊരിരുമ്പിലൊറ്റിയ ജലം വിയ-
ജ്ജ്വാലയിൽ പണമറിഞ്ഞു കൊള്ളുമുപദേശമോർക്കിലിതുപോലെയാം.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഒരു_സമസ്യാപൂരണം&oldid=18033" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്