ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manuspanicker/ചർച്ച

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search2 : അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും*[1]


2 : അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും*[1]


2 : അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും*[1]